تایر جدید تابستانی نوکیان   e Line 2 با رتبه  AA مناسب برای استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی و خودورهای سایز متوسط طراحی شده است.

سری e Line 2 از نظر عدم لغزندگی و کاهش مصرف سوخت بالاترین درجه ارزیابی اتحادیه اروپا را در(CLASS A) به خود اختصاص داده است.

 

  • Nokian_eLine_2_Coanda_Technology2_ss.jpg
  • Nokian_eLine_2_Coanda_Technology3_ss.jpg
  • Nokian_eLine_2_DSI_ss.jpg
  • Nokian_eLine_2_sidewall_with_rim_transparent.fw_ss.fw.png
  • Nokian_eLine_2_Silent_Groove_Desing_ss.jpg
  • Nokian_eLine_2_with_rim.fw_ss.fw.png