تایر جدید نوکیان i Line، حس یک رانندگی امن و دلپذیر را به شماهدیه میدهد. با استفاده از این تایر در خودروهای  متوسط و کوچک، به مصرف بهینه سوخت حتی در سخت ترین شرایط رانندگی، دست خواهید یافت.

با استفاده از روغن کاج در مواد اولیه این تایر و نیز طراحی شیارهای ونتوری  ضمن کاهش چشم گیر مصرف سوخت، به حداکثر طول عمر تایر دست یافته ایم.

  • Nokian_iLine_Silent_Groove_Design_SS.jpg
  • Nokian_iLine_Silica_SS.jpg
  • Nokian_iLine_Venturi_grooves2_SS.jpg
  • Nokian_iLine_Venturi_grooves3_SS.jpg
  • Nokian_iLine_with_rim_SS.jpg