این تایر برای خودرو های قدرتمند و کنترل دقیق آنها در شرایط متغییر جاده ای طراحی شده است. طراحی این تایر ،همخوان با وضعیت جاده های متفاوت، به ویژه در شرایط بارندگی است.

طراحی دقیق گل این تایر و شیارهای مهندسی شده آن، امکان یک رانندگی دقیق حتی در جاده های لغزنده و بارانی را به شما می دهد. ویژگی های ساختاری و ترکیب بافتی تایرهای نوکیان Line، نیاز مصرف کنندگان در شرایط مختلف و گروههای متنوع سرعتهای T،H، V وW را پاسخگو است.

  • Aquaplaning-indicator_SS.jpg
  • Nokian_Line_Cross-block_Sipes_SS.jpg
  • Nokian_Line_Double_block_support_SS.jpg
  • Nokian_Line_MG_1280_SS.jpg
  • Nokian_Line_Shoulder_groove_design_SS.jpg
  • Nokian_Line_Silent_Groove_Design_SS.jpg
  • Nokian_Line__Intelligent_Silica_rubber__compound_SS.jpg