این تایر با هدف هندلینگ دقیق، حداکثر طول عمر و ایمنی برای شرایط متنوع در نهایت لذت رانندگی، طراحی شده است. فرمان پذیری منطقی و سریع و پاسخگویی مناسب در سرعتهای زیاد ،جزو ویژگیهای بارز این تایر است. مواد ترکیبی CORAL SILICA موجب پایداری ویژگیهای ساختاری تایر حتی در سرعتهای بسیار زیاد و در پیچهای تند می گردد. با بهره گیری از تکنولوژی آرامید کارخانه نوکیان، دیواره این تایرها به خوبی تقویت شده است.

  • Aquaplaning-indicator_SS.jpg
  • Nokian_Line_Cross-block_Sipes_SS.jpg
  • Nokian_Line_Double_block_support_SS.jpg
  • Nokian_Line_MG_1280_SS.jpg
  • Nokian_Line_Shoulder_groove_design_SS.jpg
  • Nokian_Line_Silent_Groove_Design_SS.jpg
  • Nokian_Line__Intelligent_Silica_rubber__compound_SS.jpg