تایر فوق، بهترین طراحی برای خودرو های ون است که پایداری، طول عمر و امنیت را برای بهره برداری ماهرانه با خود بهمراه دارد. این تایر با دو طراحی متفاوت برای خودروهای دارای وزن و ظرفیت بالا و یا خودرو های دارای وزن و ظرفیت کمتر قابل ارائه است.

هر دو نوع  تایر c Line  با بهره گیری از ترکیبات جدید، دارای حداکثر ایمنی، طول عمر و چسبندگی می باشند.

  • Clinch_Rubber_Compound_Nokian_cLine_SS.jpg
  • Construction_Nokian_cLine_SS.jpg
  • Nokian_cLine_Van_SS.jpg
  • Triangular_Supports_Nokian_cLine_SS.jpg
  • Wave_Support_Nokian_cLine_SS.jpg